Politikom kvaliteta je obuhvaćeno sve što omogucava zaštitu kupca od bilo kakvih neželjenih efekata prilikom korišćenja naših proizvoda. Svim našim poslovnim partnerima garantujemo sigurnost postignutim standardima, kvalitetom i čistoćom.

POSEDUJEMO SERTIFIKATE MENADZMENTA KVALITETA:

  • SRPS ISO 9001:2015
  • SRPS EN ISO 22000:2018

Postavili smo najveći zahtev za našu ambalažu što samo po sebi štiti našu okolinu. Svi materijali koji se koriste u našoj proizvodnji su pogodni za reciklazu. Novim tehnologijama vršimo uštedu u količini materijala koji ugrađujemo u naše proizvode što direktno utiče na učtedu energije a kvalitet proizvoda je na još većem nivou.

  • ŠTEDNJA ENERGIJE
  • MANJA EMISIJA GASOVA
  • KORIŠĆENJE MATERIJALA I ADITIVA KOJI SU PREDVIDJENI ZA RECIKLŽU.