Sa vizijom da se u doglednoj budućnosti nađu među liderima u proizvodnji plastične ambalaže, preduzetnički tim je 1992. godine krenuo sa proizvodnjom VHS kutija. Uz oskudna sredstva i velike napore projektovan je alat za proizvodnju ambalaže sa VHS kutijama, ATM se organizuje kao porodična firma i od 1994. godine kupovinom prvih mašina za brizganje plastike, u iznajmljenom prostoru, otpočinje serijsku proizvodnju plastične ambalaže za audio i video industriju. Novi pristup poslu koji kaže da nijedan cilj nije neostvariv ubrzo je dao rezultate kroz proširenje delatnosti. Investiranjem u sofisticiranu opremu i automatske linije koje omogućavaju proizvodnju velikog broja komada uz maksimalni kvalitet, ATM otpočinje proizvodnju ambalaže za prehrambenu i hemijsku industriju.

Organizaciona struktura

Visoku efikasnost i fleksibilnost u zadovoljavanju zahteva kupaca ATM duguje dobroj organizaciji i kvalitetnom ljudskom kadru. Preduzeće je organizovano u pet samostalnih, međusobno povezanih celina: sektor tehnike, sektor proizvodnje, sektor održavanja opreme i instalacija, sektor upravljanja kvalitetom i sektor marketinga, komercijale i finansija. Ohrabrivanje kreativnosti i promena kao pravilo u radu sastavni je deo politike kvaliteta ATM-a koji je za rezultat dao izuzetno širok asortiman plastične ambalaže najvišeg kvaliteta i dominantnu poziciju na regionalnom tržištu.

1992

Pokrenuta proizvodnja VHS kutija

Uz oskudna sredstva i velike napore projektovan je alat za proizvodnju ambalaže sa VHS kutijama,

1994

Kupovina prvih mašina za brizganje plastike

U iznajmljenom prostoru, otpočinje serijsku proizvodnju plastične ambalaže za audio i video industriju. Novi pristup poslu koji kaže da nijedan cilj nije neostvariv ubrzo je dao rezultate kroz proširenje delatnosti

1997

Napravljeni prvi alati za brizganje ambalaže za hemijsku i prehrambenu industriju

1998

Uvedena štampa na ambalaži (sito i offset)

2004

Uvedena IML štampa