Novi kapaciteti

Proširili smo proizvodne kapacitete u toku 2019. godine.