Koliko vreme na treba za izradu poručene ambalaže?

U zavisnosti da li je ambalaža blanko ili sa IML etiketom, raspon isporuke je od 2 do 4 nedelje