Da li Vi obezbeđujete transport?

Ukoliko su veće količine proizvoda u pitanju, sa svakim kupcem se dogovaramo i o načinu transporta.