PAC TRADER

Bulgaria

Industrial zone s.Mramor 1261, Street Vasil Levski N146
+359 89 051 8888, +359 88 461 8606, +359 89 994 2552
dimitrov@pac-trader.com ; zashev@pac-trader.com ; office@pac-trader.com

N.Macedonia

Industrial zone Vasiljevo, street Strumica
+389 71 255 292, +389 70 358 777
clikarski@pac-trader.com ; info@pac-trader.com

POSUDA 1,4l

Šifra: 2316
Vol: 1,4l/1,63l
Dimenzije: (163,3×143,3)x96

Preuzmite tehnički list

Tehnički list sadrži sve informaije u vezi proizvoda

Proizvod

Proizvodi se od vrsta polipropilena koji su dozvoljeni za kontakt sa hranom prema EU Directive2002/72/EC and amendments. Posude i poklopci se proizvode standardno u beloj boji a po zahtevu se mogu proizvoditi u različitim bojama sa odgovarajućom vrstom štampe.

Slični proizvodi

POSUDA 1,25l

Šifra: 2313
Vol: 1,25l/1,3l
Dimenzije: (138×1118)x112

Preuzmite tehnički list

Tehnički list sadrži sve informaije u vezi proizvoda

Proizvod

Proizvodi se od vrsta polipropilena koji su dozvoljeni za kontakt sa hranom prema EU Directive2002/72/EC and amendments. Posude i poklopci se proizvode standardno u beloj boji a po zahtevu se mogu proizvoditi u različitim bojama sa odgovarajućom vrstom štampe.

Slični proizvodi

POSUDA 6,4l

Šifra: 2308
Vol: 6,4l/6,95l
Dimenzije: (198×285,6)x160,6

Preuzmite tehnički list

Tehnički list sadrži sve informaije u vezi proizvoda

Proizvod

Proizvodi se od vrsta polipropilena koji su dozvoljeni za kontakt sa hranom prema EU Directive2002/72/EC and amendments. Posude i poklopci se proizvode standardno u beloj boji a po zahtevu se mogu proizvoditi u različitim bojama sa odgovarajućom vrstom štampe.

Slični proizvodi